Saturday, January 12, 2008

Ya ALLAH....

Ya Allah yang Maha Pemurah…
Terima kasih Engkau telah menciptakandia
dan mempertemukan saya dengannya.
Terima kasih untuk saat-saat indahyang
dapat kami nikmati bersama.Terima kasih untuk setiap
pertemuanyang dapat kami lalui bersama.
Saya datang bersujud dihadapanMU…

Sucikan hati saya ya Allah, sehinggadapat
melaksanakan kehendak danrencana-MU
dalam hidup saya.Ya Allah ya robbi..jika saya bukan
pemilik tulangrusuknya, janganlah biarkan
sayamerindukan kehadirannya… janganlahbiarkan saya,
hati sayadihatinya.. kikislah pesonanya daripelupuk
mata saya dan jauhkan dia darirelung hati saya…
Gantilah damba kerinduan dan cintayang bersemayam
didada ini dengankasih dari dan pada-MU yang tulus,murni…
dan tolonglah saya agar dapatmengasihinya sebagai sahabat.
Tetapi jika Engkau ciptakan dia untuksaya…

Ya Allah tolong satukan hati kami…bantulah saya untuk mencintai,
mengerti dan menerima dia seutuhnya…Berikan saya kesabaran,
ketekunan dankesungguhan untuk memenangkan hatinya…
Ridhoi dia, agar dia juga mencintai,mengerti dan mau menerima saya
dengansegala kelebihan dan kekurangan sayasebagaimana telah
Engkau ciptakan…Yakinkanlah dia bahwa saya sungguh-sungguh
mencintai dan rela membagisuka dan duka saya dengan dia…

Ya Allah yang Maha PengasihDengarkanlah doa saya ini…
lepaskanlahsaya dari keraguan ini menurut kasihdan kehendak-MU…
Allah yang Maha kekal…Saya mengerti bahwa
Engkau senantiasamemberikan yang terbaik untuk saya…
luka dan keraguan yang saya alami,pasti ada hikmahnya.
Pergumulan ini mengajarkan saya untukhidup makin
dekat kepada-MU, untuklebih peka terhadap suara-MU
yangmembimbing saya menuju terang-MU…Ajarkan saya
untuk tetap setia dansabar menanti tibanya waktu yang
telahEngkau tentukan….Jadikanlah kehendak-MU dan
bukankehendak saya, yang terjadi dalamsetiap bagian
hidup saya…

Ya Allah,
semoga Engkau mendengarkandan mengabulkan permohonanku.
Post a Comment