Thursday, January 27, 2011

Bersyukur lah

Sementara di saat yang sama, sebahagian orang menumpuk-numpuk harta dengan cara mengambil hak orang lain. Seperti banyak yang terjadi saat ini, sebahagian orang mendapatkan harta dari hasil "memerah" orang lain. Mereka harus menipu atau melakukan rasuah dan pelbagai cara-cara yang tidak halal.
Padahal semestinya wang tersebut diperuntukan bagi kemaslahatan orang banyak, namun kerana banyak tangan-tangan jahil, harta yang seharusnya merata secara adil dinikmati oleh seluruh masyarakat, hanya dinikmati / dimiliki oleh sebahagian kecil orang. Mereka mengira, selagi muda dan punya jabatan, kesempatan mengumpul harta agak menjadi modal baginya meraih ketenangan hidup dan kebahagiaan. 

Hati yang redup Antara harta dan ketenangan hati, sesungguhnya dua perkara yang berbeza, yang tak ada hubungannya. Sebab, banyak orang berlimpah tapi dia tak mampu merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Ia mampu menyewa hotel dan membeli tempat tidur yang mewah, namun tak boleh membeli rasa nyenyak.
Sementara di saat yang sama, banyak orang bisa bahagia dan tenang walaupun dengan harta yang minimum. Di jalan, banyak kita saksikan tukang beca boleh mendengkur menikmati tidurnya, meski badannya tak cukup untuk duduk di dalam kenderaan sederhana itu.
Sifat qana'ah inilah yang mampu menjadi salah satu potensi positif setiap manusia.Sikap qana'ah banyak ditakrifkan sebagai sikap merasa cukup dan redha atas kurnia dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT pada setiap manusia. Qana \ 'ah sering menjadi tenaga kehidupan dan membangkitkan semangat. Hal itu tidak lain boleh dijalani dengan cara menikmati hidup walaupun dengan segala kesederhanaan.
Orang yang selalu bersyukur tak akan dibuat pusing oleh kompleksnya warna-warni kenikmatan dunia di sekitar. Selalu menerima jatah pemberian Allah SAW. Sebab dia yakin bahawa, tiap manusia memiliki jatah rezeki masing-masing yang dibahagikan secara adil oleh Allah SWT.
Sebagaimana dalam al-Quran, "Dan tidak ada makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan dijamin oleh Allah rezekinya." (QS. Hud: 8).
Sebaliknya, manusia yang tak pernah puas dengan bahan-bahan yang diperolehi adalah manusia yang rentran terhadap stres, hatinya redup bahkan mati - walaupun hartanya melimpah. Hati yang mati dan gundah cenderung tidak mudah menerima kenyataan, sehingga apa yang didapati tidak pernah memuaskan.
Maka, jika kita ingin mengubah diri menjadi orang yang selalu bahagia, ceria dan tersenyum di berbagai keadaan, kini saatnya untuk mengubah cara pandang. Cara pandang positif, iaitu sifat sentiasa bersyukur dengan kurniaan dan hidup sederhana.Cara pandang lama, selalu tidak puas dengan rezeki cepat-cepat dibuang saat ini juga.
Rasulullah SAW bersabda: "Jadi kamu seorang yang wara ', nanti kamu akan menjadi sebaik-baik hamba Allah, jadilah kamu seorang qanaah, nanti kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah, sedikitkanlah ketawa kerana banyak ketawa itu mematikan hati." (HR . al-Baihaqi).
Orang yang qana'ah adalah orang yang tidak meletakkan kenikmatan dunianya di hati, ia sentiasa bersyukur apa yang sudah menjadi jatahnya.
Sedang, orang yang tidak bersyukur selalu dibuat pusing oleh kenikmatan yang diperoleh orang lain. Jika tetangganya boleh membeli satu kereta, dia terkongkong oleh cita-cita untuk melebihinya, mampu membeli dua kereta. Jika belum mampu, ia dikejar perasaan tidak puas hati, makan pun tak enak, tidur juga tidak tenang. Sebab cita-citanya belum tercapai.
Itulah pentingnya kita simak sabda Rasulullah SAW berikut ini: "Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu, jangan melihat orang yang tinggi daripada kamu, kerana dengan demikian kamu tidak akan lupa segala nikmat Allah kepadamu." (HR Bukhari dan Muslim).
Di kesempatan lain Nabi bersabda: "Jika salah seorang di antara kamu melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk (rupa), maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Boleh jadi apa yang kita miliki dengan segala keterbatasan, tidak dimiliki orang lain.Sehingga walaupun yang kita miliki terhad, jelek dan tak bermakna akan menjadi lebih bernilai jika kita melihat orang lain yang masih ada di bawah kita. Di saat itulah, kita boleh bersyukur masih boleh memiliki sesuatu yang sedikit, sedangkan banyak orang lain yang tidak memilikinya. Makanya, dalam soal bahan-bahan, janganlah melihat kepada orang yang di atas (yang mengandungi banyak harta) akan tetapi lihatlah orang yang masih di bawah kita.
Oleh sebab itulah, qana'ah dan syukur adalah salah satu tanda berkualitinya iman seseorang. Sedang hasad dan dengki adalah ciri nafsu yang terbelenggu syaitan."Hakikat syukur adalah mengakui nikmat yang diberikan Allah diikuti perasaan tunduk pada-Nya" kata Syeikh Abdul Qadir al-Jailani. Syukur tidak hanya diucap lisan. Syukur hakiki ada ada perasaan dalam hati, bahawa ia puas dengan apa yang telah diberi Allah.
Apabila hati tunduk, maka akan diikuti oleh organ-organ tubuh yang lain untuk tunduk pada-Nya. Inilah yang disebut taat. Seorang manusia tidak disebut patuh kecuali ia buktikan dengan taat pada semua perintah-Nya. Berarti, aktiviti syukur itu biasanya adalah melibatkan hati dan organ tubuh.
Dalam Kitab al-Ghunyah Syeikh al-Jilani membahagi syukur menjadi tiga; "Syukur dengan lisan, iaitu mengakui adanya nikmat Allah dan merasa tenang. Syukur dengan badan dan anggota badan, iaitu dengan cara melaksanakan dan pengabdian kepada-Nya. Serta Syukur dengan hati, iaitu ketenangan diri atas keputusan Allah dengan senaniasa menjaga hak Allah yang wajib dikerjakan. Cara Bersyukur
Tentang bagaimana cara bersyukur, kitab al-Ghunyah memberi arahan; Pertama, syukur dengan lisan, yakni dengan cara mengakui bahawa nikmat itu berasal dari Allah dan tidak menyandarkannya kepada makhluk atau kepada diri kita sendiri, kuasa, kekuatan atau usaha kita. Tidak pula disandarkan kepada orang lain yang melakukan dengan tangan mereka kerana kamu dan mereka hanyalah sebagai perantara, alat dan sarana terhadapnya, sedangan penentu, pelaksana, pengada dan punca-puncanya hanyalah Allah. Allah lah yang menentukan dan menjalankan sehingga Dia lebih berhak untuk disykuri dari selain-Nya.
Kedua, syukur dengan hati. Iaitu keyakinan yang abadi, kuat, dan kukuh. bahawa semua nikmat, manfaat, dan kelazatan, baik lahir maupun batin, gerakan mahupun dia kita, adalah berasal dari Allah bukan dari selain-Nya. Dan syukurnya isan merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam hati.
Ketiga, syukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan anggota badan adalah dengan cara menggerakkan dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk selainnya. Tidak memenuhi seruan orang yang mengajak untuk menentang Allah. Hal ini juga merangkumi jiwa, hawa nafsu, keinginan, cita-cita dan makhluk-makhluk yang lain. Menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai asas yang diikuti dan pemimpin, sedangkan selainnya dijadikan hamba, pengikut dan makmum. Allah SWT berfirman: "Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)." (QS Al-Dhuha: 11).
Bersyukur sesungguhnya juga menjaminkan rezeki. Semua jenis syukur tersebut tidak lain adalah taqwa kepada-Nya. Taqwa sebagaiman pernah difirmankan-Nya mendatangkan rezeki. "Sesiapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dan dia (dalam keadaan) beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (di dunia). dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan (di akhirat kelak). "(QS al-Nahl: 97).
Bila kita mahu lakukan langkah-langkah itu, jiwa tak akan terbelenggu oleh cita-cita duniawi, tidak terpenjara oleh nafsu dan hati pun lapang. Tidak stres dan gundah.Bahkan boleh merubah seseorang menjadi yang pemurah, walau tak berkantong tebal. Tidaklah kekayaan itu dengan banyak harta, tetapi sesungguhnya kekayaan itu ialah kekayaan jiwa. "(HR. Bukhari-Muslim).
Mari kita rayakan bahagia ini bukan kerana bahan-bahan, tapi dengan sentiasa bersyukur atas kenikmatan yang dikurniakan-Nya pada kita semua. [Kholili Hasib]
Post a Comment