Wednesday, April 12, 2006

1st

''ukirLaH SenyUmaN yaNg PaLiNg MaNis,
KeraNa sElaiN seDekaH....
SenYuman Itu iBaraT LuKisaN raHsia HatI..
dan SenyumaN tIdak meNyaKitKan tEtapi
MenjaDi pEnaWar HatI Yg saKiT..''
Post a Comment